• Drammen
  • Lier
  • Sande
  • Svelvik
  • Hurum
  • Røyken
  • Nedre Eiker
  • Øvre Eiker
Slider Image

32 04 32 04

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud til deg
som er utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt.

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person som skader, smerter, skremmer eller krenker, óg får personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil."

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du vært eller er du utsatt for vold fra en familiemedlem, samboer eller kjæreste? Synes du at det er vanskelig å avgjøre for deg selv om du er utsatt for vold?

 

Lurer du kanskje på følgende:

- Er jeg utsatt for vold?

- Hva gjør jeg hvis jeg vil bryte ut av forholdet?

- Hvilke rettigheter har jeg? Trenger jeg en advokat?

 

Ring oss for mer informasjon eller for å avtale en samtale.

Vi kan gi deg informasjon, råd og veiledning, og gi deg hjelp til å bearbeide det du har opplevd.

 

Døgnbemannet telefon: 32 04 32 04

Besøksadresse: Hamborggata 17, 3018 Drammen
Mail: krisesenter@drmk.no


 

Nyttige nødnummere

Politi: 112 | 02800 | 32 80 55 00
Legevakt i Drammensregionen og Overgrepsmottak: 116 117
Sosial vakttjeneste og Barnevernvakt: 32 04 65 00
Alarmtelefonen for Barn og Unge: 116 111